Trīs labas lietas

Izrādē zīmē ar krītiņiem uz tāfelēm.
Izrāde ir latviski, 3+
Ilgst nepilnu stundu.

Izrādē piedalās: teicējs – improvizātors, mūziķis, zīmētāja.
Tā ir interaktīva izrāde. Tiek improvizēti stāsti, dziesmas un kustības.
Zīmējumu radīšanā izmanto skatītāju ieteikumus. Tas, ka zīmēts tiek ar krītiņiem, ļauj zīmējumu atkārtot un mainīt, pēc skatītāju vēlmēm.

 

Izsatāstot un uzzīmējot latviešu tautas pasaku par Laimes mātes doto iespēju un saimnieces neveiklību izmantot šo iepēju, tāfeles tiek pagriestas uz jaunu tīru “lapu”. Tagad skatītājiem ir iespēja izvēlēties pašus stāsta varoņus, kuri tiek ielikti pasakas varoņu vietās. Tas atkārtojas trīs reizes un tad tiek vienā pasakā salikti visi varoņi, kuri ir uzzīmēti uz tāfelēm izrādes laikā.

Izrādes beigās skatītājiem ir iespēja ar krītiņiem  papildināt zīmējumus uz tāfeles.